Spis stacji i przystanków:

Warszawa Śródmieście WKD
Warszawa Ochota WKD
Warszawa Zachodnia WKD
Warszawa Reduta Ordona
Warszawa Aleje Jerozolimskie
Warszawa Raków
Warszawa Salomea
Opacz
Michałowice
Reguły
Malichy
Tworki
Pruszków WKD
Komorów
Nowa Wieś Warszawska
Kanie Helenowskie
Otrębusy
Podkowa Leśna Wschodnia
Podkowa Leśna Główna
Podkowa Leśna Zachodnia
---> Polesie
---> Milanówek Grudów
Kazimierówka
Brzózki
Grodzisk Mazowiecki Okrężna
Grodzisk Mazowiecki Piaskowa
Grodzisk Mazowiecki Jordanowice
Grodzisk Mazowiecki Radońska

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. to spółka wykonująca kolejowe przewozy pasażerskie na odcinkach Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska i Warszawa Śródmieście WKD - Milanówek Grudów. Początki kolejki sięgają jednak znacznie dalszych czasów. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powstała spółka "Siła i Światło", mająca na celu elektryfikację kraju. Wówczas pojawił się pomysł, aby w pobliżu linii PKP wybudować linię normalnotorową, która by przejęła ruch podmiejski i połączyła powstające miejscowości z Warszawą. Spółka "Siła i Światło" zainicjowała powstanie w 1922 roku spółki "Elektryczne Koleje Dojazdowe" S.A. W wyniku żmudnych negocjacji z ówczesnym Ministerstwem Komunikacji wytyczono trasę kolejki przez tereny słabo zaludnione, lecz mające perspektywy rozwoju. Budowę linii rozpoczęto w 1925 roku w Komorowie. Prace nad budową linii trwały równocześnie zarówno w kierunku Warszawy, jak i Grodziska Mazowieckiego. Od początku linia z Warszawy do Podkowy Leśnej była budowana jako dwutorowa. Pierwszy pociąg wyruszył w trasę 11 grudnia 1927 roku. Na EKD od początku były eksploatowane wagony silnikowe typu EN80. Ciekawostką jest, że w czasie wojny (luty 1945 r.) na trasie EKD użytkowano parowozy typu Tp2 w celu doraźnego załatania braków taborowych spowodowanych zniszczeniami wojennymi. Trasa kolejki różniła się od dzisiejszej głównie na terenie Warszawy. Na samym początku linia docierała aż do ul. Marszałkowskiej. Nie zachował się odcinek pomiędzy stacją Warszawa Szczęśliwice - Włochy EKD. Były także plany przedłużenia linii w kierunku Mszczonowa. Po II wojnie światowej spółka "Elektryczne Koleje Dojazdowe" została upaństwowiona, a w 1951 roku zmieniono jej nazwę na "Warszawską Kolej Dojazdową". W 2000 roku w wyniku restrukturyzacji PKP, WKD stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 1 lipca 2001 roku zaczęła prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. 30 września 2005 roku zakończył się proces prywatyzacji spółki. WKD stała się własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego (73% udziałów), gminy i miasta Pruszków (9% udziałów), miasta Podkowa Leśna (4% udziałów), gminy Milanówek (2,6% udziałów), gminy Grodzisk Mazowiecki (4,9% udziałów), miasta i gminy Brwinów (4,9% udziałów) oraz gminy Michałowice (1,6% udziałów). Z dniem 13 sierpnia 2008 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka zaczęła figurować pod nazwą "Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.". Obecnie na WKD eksploatuje się 40 składów serii EN94, jeden serii EN95 i jeden zespół EN97 (po zakończeniu dostaw będzie ich 14). Zachował się również jeden czynny wagon motorowy serii EN80.

* WKD użytkuje 40 zespołów serii EN94, 1 serii EN95 i 1 serii EN97
* całkowita długość linii WKD wynosi ok. 36 km
* WKD posiada 4 stacje i 24 przystanki
* w 2010 roku WKD przewiozła prawie 7 mln podróżnych
* zaplecze techniczne znajduje się w pobliżu stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska
* czas podróży na odc. Warszawa Śródm. WKD - Grodzisk Maz. Radońska wynosi ok. 1 godzinyKrajobraz linii

Międzyborów - Jaktorów, 39,3 km liniiBrzózki - Kazimierówka, 28,5 km linii

Masz jakieś sugestie? Prześlij je w dziale Sugestie!

© 2012 Kacper Mościcki | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe: WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa, d29-47, d29-48, EN94, EN95
EN94-39

EN94-40

EN95-01

JLV Facebook Sidebar